Twój doradca: Rafał Wieczorek | +48 570 444 520|rafal.wieczorek@bmt-packing.pl

Cookie Policy

/Cookie Policy
Cookie Policy 2018-05-28T10:26:16+00:00

Ta strona wykorzystuje pliki cookie – małe pliki tekstowe, które umieszczane są na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie poprawić komfort użytkowania. Zasadniczo pliki cookie są używane w celu zachowania preferencji użytkownika, przechowywania informacji o takich rzeczach, jak koszyki na zakupy oraz dostarczania zanonimizowanych danych śledzenia do aplikacji innych firm, takich jak Google Analytics. Pliki cookie znacznie ułatwiają przeglądanie stron. Możesz jednak skutecznie wyłączyć pliki cookie na tej stronie i na innych. Najskuteczniejszym sposobem na to jest wyłączenie plików cookie w przeglądarce. Sugerujemy skonsultowanie się z sekcją Pomocy przeglądarki lub przejrzenie strony o ciasteczkach ciasteczka.org.pl czy jakwylaczyccookie.pl.

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Ogólne Rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych. Rozporządzenie będzie miało silny wpływ na każdy podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio uczestniczy w przetwarzaniu danych osobowych użytkowników / konsumentów UE.
W ramach BMT PACKING, ul. Sławęcińska 14, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki przestrzegamy zasad RODO odpowiednio do prowadzonej przez nas działalności i wykorzystywanej technologii. Jesteśmy świadomi potrzeby i obowiązku dochowania prywatności naszych współpracowników i klientów, dlatego wyznaczyliśmy w naszej firmie Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wprowadziliśmy odpowiednie zapisy w naszej Polityce Prywatności.

I.OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH

1. Jako właściciel strony, BMT PACKING jest jednocześnie administratorem danych pochodzących od osób odwiedzających stronę (Gości).

2. Dane osobowe odwiedzających, jak również dane dotyczące wszelkich kontaktów i operacji wykorzystywane są wyłącznie w obrębie firmy Właściciela, także w postaci baz danych (zbiorów), dla potrzeb obsługi jej kontrahentów. Dostęp do tych danych mają jedynie uprawnieni pracownicy Właściciela. Mają oni obowiązek zachowania tych informacji w tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim.

3. Właściciel może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
1) nazwisko i imiona odwiedzającego
2) numer telefonu odwiedzającego
3) adresy elektroniczne odwiedzającego

II.OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Właściciel lub każda inna osoba działająca w jego imieniu i z jego upoważnienia może przetwarzać dane Gościa (odwiedzający stronę) tylko wtedy, gdy:

1) osoba – Gość, którego dane dotyczą wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych
2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba – Gość, którego dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

2. Dane osobowe odwiedzających, którzy skorzystają z formularza kontaktowego gromadzone są wyłącznie dla potrzeb właściwej, zgodnej z prawem, niniejszą Polityką Prywatności i umowami obsługi swoich usługobiorców. Przekazywanie danych osobom trzecim jest wyjątkiem i odbywa się dopiero po uzyskaniu uprzedniej zgody zainteresowanych lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa. Do tych danych Gość może mieć wgląd i zawsze zażądać ich usunięcia z bazy danych BMT PACKING.