Twój doradca: Rafał Wieczorek | +48 570 444 520|rafal.wieczorek@bmt-packing.pl
Banderolowanie 2019-08-06T15:24:23+00:00

Banderolowanie

Banderolowanie jako czynność to oklejanie towaru banderolą (taśmą, gumką, sznurkiem, paskiem). Oprócz oznaczania towarów banderole używane są także do łączenia w zestaw różnych produktów.

Najczęściej banderolowane są produkty objęte akcyzą (alkohole, wyroby tytoniowe) ale również produkty chemiczne (oleje, rozpuszczalniki). tego typu banderolowanie jest jednak przeprowadzane przez odpowiednie instytucje. W handlu i dystrybucji banderolowanie wykorzystuje się głównie w drugim z wymienionych celów: łączeniu produktów w zestawy promocyjne, funkcjonalne czy też tworzące komplet.

banderolowanie