Twój doradca: Rafał Wieczorek | +48 570 444 520|rafal.wieczorek@bmt-packing.pl
Ładunki 2019-07-31T14:29:58+00:00

Konfekcjonowanie ładunków

Konfekcjonowanie ładunków to usługa wkomponowana w proces logistyczny. Polega na rozładowaniu ładunku, jego przepakowaniu w nowej konfiguracji lub w połączeniu ze składnikami innych ładunków albo zasobów magazynu i ponownym załadowaniu tak skonfekcjonowanego ładunku do dalszego transportu, zgodnego z planem logistycznym. Konfekcjonowanie ładunków odbywa się na bieżąco zgodnie z potrzebami klienta lub klientów firmy konfekcjonującej. Najlepszym miejscem na konfekcjonowanie ładunków jest wyspecjalizowane centrum logistyczne, w którym dostępne są usługi magazynowe, konfekcjonowania i transportu/dystrybucji oraz pomieszczenia biurowe do zarządzania całym procesem.