Twój doradca: Piotr Stachurski | +48 602 430 090|piotr.stachurski@bmt-packing.pl
Nasiona 2017-10-16T15:38:39+00:00

Konfekcjonowanie nasion

Konfekcjonowanie nasion regulują normy Unii Europejskiej. W Polsce firmy konfekcjonujące nasiona posiadają z reguły atesty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Pakowanie nasion prowadzone jest zarówno automatycznie, półautomatycznie oraz ręcznie. Firmy konfekcjonujące nasiona często specjalizują się w określonej dziedzinie, na przykład sadzeniaków ziemniaka, roślin strączkowych lub nasion traw. Materiał siewny podlegający konfekcjonowaniu to: zboża siewne, nasiona traw, mieszanki traw (drogowe, gazonowe, pastewne), nasiona roślin strączkowych, motylkowych, oleistych i okopowych oraz rzepak ozimy. Konfekcjonuje się także nasienne mieszanki paszowe dla hodowców drobiu, gołębi, sklepów zoologicznych.