Twój doradca: Rafał Wieczorek | +48 570 444 520|rafal.wieczorek@bmt-packing.pl
Etykietowanie 2019-08-07T14:05:09+00:00

Etykietowanie

Etykietowanie (labeling) to usługa oznaczania produktów. W procesie etykietowania wykorzystuje się wiele technologii takich jak: naklejanie nalepek,
banderolowanie (taśmami, paskami, sznurkami), pieczętowanie.

Najczęściej etykietowanie odbywa się już na etapie produkcji, jako część linii produkcyjnej, z wykorzystaniem specjalistycznych maszyn. W magazynach i hurtowniach etykietowanie ma na celu dodanie brakujących opisów produktu, kodów paskowych, indeksów ułatwiających zarządzanie stanem magazynowym. Na tym etapie etykietowanie przeprowadzane jest najczęściej ręcznie przez wykwalifikowanych pracowników. Materiały używane do etykietowania to naklejki, pieczęcie, banderole, taśmy, paski itp., w zależności od tego czy etykietujemy pudła kartonowe, beczki plastikowe, butelki czy np. drewniane skrzynki. Rodzaj zastosowanego opakowania determinuje w pewnym stopniu sposób etykietowania.

etykietowanie

Etykietowaniu podlega właściwie wszystko: każdy produkt posiadający opakowanie zawiera jakąś formę etykiety identyfikującej zawartość.