Twój doradca: Piotr Stachurski | +48 602 430 090|piotr.stachurski@bmt-packing.pl
Etykietowanie 2017-09-26T14:33:19+00:00

Etykietowanie

Etykietowanie (labeling) to usługa oznaczania produktów. Etykietowanie wykorzystuje wiele technologii takich jak: naklejanie nalepek,
banderolowanie (taśmami, paskami, sznurkami), pieczętowanie

Najczęsciej etykietowanie odbywa się już na etapie produkcji, jako część linii produkcyjnej, z wykorzystaniem specjalistycznych maszyn. W magazynach i hurtowniach etykietowanie ma na celu dodanie brakujących opisów produktu, kodów paskowych, indeksów ułatwiających zarządzanie stanem magazynowym. Na tym etapie etykietowanie przeprowadzane jest najczęściej ręcznie przez wykwalifikowanych pracowników. Materiały używane do etykietowania to naklejki, pieczęcie, banderole, taśmy, paski itp., w zależności od tego czy etykietujemy pudła kartonowe, beczki plastikowe, butelki czy np. drewniane skrzynki. Rodzaj zastosowanego opakowania determinuje w pewnym stopniu sposób etykietowania.

Etykietowane jest właściwie wszystko: każdy produkt posiadający opakowanie zawiera jakąś formę etykiety identyfikującej zawartość.